[Bahasa Jawa] Benar Apa Salah?


Sore ini makan malam di warung belakang kantor. Yang jualan orang jawa, di sini saya menemukan sesuatu yang bagi saya agak unik.
Nganggo.jpg
Ketika membayar saya berkata:

“Sampun mas, ayam kalih the anget.”

Sang penjual bertanya;

“Mboten mbekta tahu tampe mas?”

Saya agak berpikir sejenak, namun langsung menjawab:

“Mboten pak.”

Setelah membayar, sambil berjalan saya berpikir mengenai kata-kata penjual tadi, yaitu kata “mbekta”.

Mbekta itu adalah bahasa krama dari nggawa, artinya membawa.

Lho berarti kalimat : “Mboten mbekta tahu tempe mas?”

itu ngokonya:

“Ora nggawa tahu tempe mas?”

Yang artinya:

“Tidak membawa tahu tempe mas?”

BUKAN! Maksud dari penjual itu adalah

“Tidak pakai tahu tempe mas?”

Saya langsung tahu maksud penjual tersebut karena teman saya yang asli Boyolali suka menggunakan kata “nggawa” yang maksudnya adalah “nganggo”.

Hal yang sama di temui ditemui di daerah Surabaya, Malang dan sekitarnya. Di sana pengganti kata “nganggo” adalah “nggawe” yang artinya tetap “memakai”.

Padahal pada bahasa jawa baku kata “nggawa” artinya “membawa” dan kata “nggawe” artinya “membuat”.

Ketika masih dalam bahasa ngoko, mungkin tidak masalah. Namun ketika sudah menjadi bahasa krama seharusnya dikembalikan ke kata bakunya.

Saya pernah mendengar, orang Surabaya berkata:

“Ngunjuke ndamel es napa boten?”

Yang maksudnya:

“Minumnya pake es apa tidak?”

Seharusnya 2 kalimat di atas menjadi :

“Mboten ngangge tahu tampe mas?”

Dan

“Ngunjuke ngangge es napa boten?”

Jadi…penggunaan bahasa jawa tersebut Benar apa Salah? Menurut saya sih Salah, namun saya kan bukan pakar Bahasa Jawa, moga saja ada pakar bahasa jawa yang membaca tulisan ini

30 respons untuk ‘[Bahasa Jawa] Benar Apa Salah?

 1. ah.. nek malang-an sak ngertiku iku ngene..

  “ora nganggo tahu tempe mas?”
  “ngombe-ne nganggo es opo ora?”

  gak onok crito alus-2an.. :mrgreen:
  *soale ra iso kromo.. xixixi..

  Suka

 2. sama juga kasus; iwak dan daging, pakdhe… malah bingung kosa-katanya…

  iwak = ikan, contoh = iwak sapi [ikan sapi atau daging sapi?]

  Suka

 3. Kalo dijatim dinggo = digawe..

  Digawe = dibuat = dibuat sesuatu untuk = dipakai
  > benar

  Dinggo = dipakai.(jelas)benar

  Imo.Sebenernya salah sih,tapi kalo dirunut dr uraian digawe = dipakai, bisa masuk juga..
  Imo lain,Digawe = nyambut gawe = kata kerja= kerja untuk= dipakai = dinggo > benar

  :mrgreen:

  Suka

 4. ramalan jayabaya “wong jowo ilang jawane” pelan tapi pasti mulai terlihat. Disekitar saya yang bisa dibilang kampung sekarang anak kecil/TK ngomongnya udah bahasa indonesia semua. 😥
  diajak ngomong jawa ngoko aja berlepotan, apalagi kromo… duh!
  terus disekolah pelajaran bahasa jawa malah jadi momok menakutkan dibandingkan pelajaran bahasa inggris.

  Suka

 5. menurut pendapat saya, perbedaan pengucapan tetapi sama dalam arti lebih disebabkan oleh beragamnya dialek, yang artinya kita kaya akan budaya.
  memang kalau di persepsikan dengan bahasa jawa yang brlaku di jogja, kata-kata “mbekta” dan “ndamel”, pada percakapan diatas, tidak cocok dengan kondisinya.

  di jogja (kota) tidak ada kata “mbekta” tetapi “mbeta” yang artinya membawa, sedangkan dalam percakapan diatas kedua kata tersebut seharusnya “ngagem”,

  di daerah jogja sendiri juga banyak kata-kata yang berbeda pengucapan tetapi sama artinya, seperti: lali dan leli, atau njedhot dan njeblug, arek dan arep, dan masih banyak lagi

  dan di jogja tidak ada daging, tetapi ada iwak sapi, iwak wedhus, iwak mas,iwak sepat, dll namun tidak ada iwak krupuk….

  Suka

 6. Sopo Nganggo mesthine sing Nggawe
  Sopo sing Arep kok dadine Kate
  Kowe iku Kon dadi arane
  Arane Uwong iku Arek kene……

  feat Genk Kobra – Judulnya Jawa Timur…(apik2 lho lagune pakdhe.. :mrgreen: )

  Nggango klambi – Nggawe klambi (dudu njahit utawi ndamel rasukan)
  Arep menyang kutho – Kate nang kutho
  Arep opo ora – Arep opo ora (arti lan lafal sami)
  Uwong edan – Arek Edan
  Sesuk isuk – Mene isuk

  Mboten wonten ingkang leres utawi klenthu…
  sedoyo meniko manut nilai sejarah / historical lan kebudayaan, ugi mboten kesupen kebiasaanipun piyambak2.
  Basa Jawa sanes kagungan e, priyagung Jogja Jawa tengah, Jawa timur, utawi jawa barat setengah (cilacap,banyumas,cirebon) khanti dewe2 golek menange dewe2 kroso bener piyambak2, ananging monggo sareng2 di pun uri2… leres mboten?

  Bahasa Indonesia, bahasa
  Inggris dan bahasa-bahasa yang lain pun memiliki bahasa serapan masing2 daerah sehingga memunculkan adanya logat dan dialek, IMHO :mrgreen:

  @bro noFUN
  Sing penting Mboiz.. oyi!
  Malang e ngendi a sam?

  Suka

 7. wis mesisan wae.. promosi lagune Genk Kobra… 😆 🙄

  Genk Kobra 2009 MERAJUT NUSANTARA – JAWA TIMUR

  Sopo Nganggo mesthine sing Nggawe
  Sopo sing Arep kok dadine Kate
  Kowe iku Kon dadi arane
  Arane Uwong iku Arek kene

  Jawa Timur neng pinggire pulo Jowo
  Nyebrang laut tekane pulo Meduro
  Daerah Industri kuwi Gerbang Kertosusilo
  Pancer tengahe ono ing Suroboyo

  Tapal kuda istilah kanggo daerah wetan
  Mlipir pantai tekane kutho pacitan
  Mojopahit Kerajaan gedhe ing Nuswantoro
  Kari bekase ono ing Mojokerto

  Tanjung Perak iku jeneng Pelabuhane
  Pancen penak yen dolan karo pacare
  Apel Malang enak rasane
  Apel prawan ojo suwe suwe

  Suwar suwir panganan khas etan kono
  Pasir putih neng arahe situbondo
  Bondowoso enak tapene
  Karo konco sing rukun wae

  Reoge Ponorogo, Waroke Suromenggolo
  Kerapan sapi meduro, Tradisine rakyat pesta
  Alase, Alas Purwo mentok tekan Watu Ulo
  Ketapang Banyuwangi numpak Ferry tekan Bali

  Gunung Bromo lewat kutho Probolinggo
  Numpak jaran mesthi tekan Ndukur kono
  Tulungagung kulak marmer
  Ngombe Tuak, turune ngleker

  Interlude 1.

  Jawa Timur neng pinggire pulo Jowo
  Nyebrang laut tekane pulo Meduro
  Daerah Industri kuwi Gerbang Kertosusilo
  Pancer tengahe ono ing Suroboyo

  Kutho Gresik ono pabrike sing gedhe
  Gedhe tenan ora iso dibayangke
  Semongko Bajul Bojonegoro
  Bacut ucul yo di ikhlasno

  Pasuruan dolan neng taman safari
  Nonton macan, singo ning sing ati-ati
  Bengkel sepur neng Madiun
  Ojo mundur mengko mundhak getun

  Interlude 2.

  Lewat Blitar ziarah makam Bung Karno
  Neng Kediri ngelingake Joyoboyo
  Mampir dhisik golek tahu
  Mbolak-mbalik, sirahku ngelu

  Jombang iku kuthone Kiai lan santri
  Menyang kono nonton ludruk ojo lali
  Munggah Batu trus neng Malang
  Mlaku-mlaku golek kembang-kembang

  Coda.
  Bali mampir neng Jember, wis kelakon muter-muter
  Muter Jowo kalangan lewat kuthone Lumajang
  Babat Tuban Lamongan, Momong konco angel tenan
  Sidoarjo nasibe, dadi rejo mengko tembe

  Tebu Ireng – Langitan – Asembagus – Tegalsari
  Gontor – Tremas Pacitan, Pertapane poro santri
  Candine Panataran bekase sih edi peni
  Telogone sarangan, Magetan trus Maospati

  Holobis kuntul baris, tekan ngawi kentekan Bis
  Holobis kuntul baris, adem tenan tur meh grimis
  Holobis kuntul baris, enake trus nahu petis

  Suka

 8. Ngayogyokarto – Ngajogjakarta

  witing klapa jawata ing ngarcapada
  salugune niki geng kobra
  pancen nyata…
  kulo saking surakarta njajah nagri ngayogjakarta

  ngayogjakarta, kuthane aman, berhati nyaman
  kota seniman, kota pelajar, lan kabudayan

  malioboro trus ngidul kuwi kraton yogja
  kantor pos gedhe ngarepe senisono
  ning dhek mbiyen saiki wis ora ana
  beteng vredeburg biyen panggonane landa

  golek gudheg ning mijilan mesthi ana
  ndelok munyuk lan gajah ning gembiraloka
  arep santai ning laut bablas kidul kana
  parangtritis, parangndhog, parangkusuma

  mbantul, prajatamansari, ben ra ucul yo digondheli
  sleman sembada, eman-eman marai gela

  tuku manuk ning ngasem sor pulau cemeti
  kaliurang, nggon adhem ning lereng merapi
  cemilane jadah, tempe bacem, ngangeni
  goa slarong ngelingake perang jaman kumpeni

  gajah mada, iain, kalijaga, uii
  panggonane wong pinter sing pada setudi
  stasiun tugu, lempuyangan, nggon kreta api
  numpak sepur saka kana tekan ngendi-endi

  gunungkidul handayani, bacut ucul angel nggoleki
  kulonprogo binangun, karo kanca mbok ya sing rukun

  ngayogjakarta, kuthone aman, berhati nyaman
  kota seniman, kota pelajar, lan kabudayan

  borobudur, prambanan, kuwi candhi gedhe
  taman sari, pemandian, ning kari bekase
  tari srimpi lan gambyong sakgamelane
  yen ditonton mesti wae yo nyenengake

  daerah yogja ono papat kabupatene
  gunungkidul, sleman, bantul, kulonprogo batese
  dalad, sangi, lan nyothe kuwi basa premane
  yen takpikir aku mesthi kekelen dhewe

  sanga papat punjul enem
  menawi lepat nyuwun ngapunten
  sanga papat punjul enem
  kulo niki lulusan pakem

  sikil gudhig aja dikukur lan dithithil
  tangan reget aja nggo uthik-uthik upil
  sirah mumet lan ngelu padha ngombea pil
  dadi uwong sing pinter aja dadi pokil

  susruk wajan nggo nggoreng krupuk kuwi sothil
  mbok ya anteng tangane, aja padha nggrathil
  benik ucul dondomi ben ora prithil
  dadi uwong sing sugih aja dadi uthil

  sikil gudhig aja dikukur lan dithithil
  tangan reget aja nggo uthik-uthik upil
  sirah mumet lan ngelu padha ngombea pil
  dadi uwong sing pinter aja dadi pokil

  susruk wajan nggo nggoreng krupuk kuwi sothil
  mbok ya anteng tangane, aja padha nggrathil
  benik ucul dondomi ben ora prithil
  dadi uwong sing sugih aja dadi uthil

  Suka

 9. pak dhe, kalimat pertama ‘ayam kalih teh anget’ kuwi keliru pak dhe, saumpomo di ngoko ne dadi ‘pitik loro (2) teh anget’
  kalih kuwi artine dua, lha lek kaliyan kuwi artine karo

  Suka

 10. dibuka dulu buku wasis basa jawi nya…
  pakemnya ya dari situ, tapi sekarang sih jadi campur aduk, sama seperti bahasa indonesia….

  selama orang ngerti maksudnya ya akhirnya dimaklumi, namun kalo benar atau salah ya….kembalikan ke aturan bakunya..
  he…

  Suka

 11. ana parikan mbulet-mbulet
  ana sing pener ana sing njlimet
  nyoba melu nimbrung pupung sih anget
  timbang mikir utang sirahe mumet

  seneng susah dirasakke bareng
  luput bener sing penting meneng
  aja kakehan ngomong yen pengen diarani anteng
  sing penting aku isih luwih ngganteng

  Suka

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s